RN

 

Rovalan Nuoret Ry

Yleistä


Rovalan Nuoret ry toimii setlementtiliikkeen nuorisotyön paikallisyhdistyksenä. Rovalan Nuoret ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän hallintaa.

Toimintamuodot


Harrastekerhotoiminta
Harrastekerhotoiminnan tavoitteena on luoda lasten ja nuorten vapaa-ajalle mukavaa ja virikkeellistä toimintaa turvallisissa puitteissa. Toiminta on suunnattu 7 – 14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kerhoissa ohjaajina toimivat 15-25-vuotiaat nuoret kerhonohjaajat, jotka yhdistys itse kouluttaa. Tarkoituksena on antaa nuorille ohjaajille eväät itsenäiseen työskentelyyn ja näinollen myös saamaan työkokemusta ja rohkeutta ottaa vastaan tulevia haasteita elämän varrella. Nuoret ovat itse mukana suunnittelemassa, tiedottamassa ja toteuttamassa harrastekerhotoimintaa. Harrastekerhotoiminnan kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kilpailu- ja turnaustapahtumiin sekä leiri- ja retkitoimintaan.

Iltapäiväkerhotoiminta
Toiminnan tarkoituksena on tarjota 1. ja 2.-luokan lapsille turvallinen toimintaympäristö koulupäivän jälkeen. Toimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivien aikana klo 11-17. Rovaniemen kaupunki vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan lain mukaisesta järjestämisestä. Yhtenä toiminnan tuottajana on Rovalan Nuoret ry, jolla on kerhoja Katajarannalla, Muurolassa, Hirvaalla, Rantavitikalla, Vaaranlammella sekä Viirinkankaalla. Iltapäivätoimintapaikat ilmoitetaan haettavaksi kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Samaan aikaan hakulomakkeet jaetaan kerhossa 2. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille. Iltapäivätoimintaan pyritään ottamaan kaikki toimintapaikkaa tarvitsevat 1.-2.-luokkien sekä erityisopetuksen 1.-3-luokkien oppilaat. Kaupunki tekee päätökset IP-toimintaan ottamisesta.